ابن ملجم(لعنه الله علیه) کیست؟
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۹
شناسه : 614
4
ابن ملجم، صرفا نام فردی که در پهنه تاریخ می زیسته است نیست...
ارسال توسط :

ابن ملجم، صرفا نام فردی که در پهنه تاریخ می زیسته است نیست.
هر کسی می‌تواند ابن ملجم دوران زندگی‌خود باشد.

ابن ملجم، کسی است که اسیر توهمات و تعصبات نفسانی است.
ابن ملجم، گمراهی است که خود را بر حق می‌پندارد.

ابن ملجم، با نام خدا آدم می‌کشد.
ابن ملجم، به مسجد می‌رود، اما ستمکار و گمراه است.

ابن ملجم همان کسی است که چشم بر ابروی ابرومندان
می بندد تا تمایلات نفسانیش ارضا گردد ،
ابن ملجم، می‌تواند من باشم، تو باشی، یا کسی باشد که برای کسب قدرت ترور شخصیت میکند،
ابن ملجم، نام نیست، مرام است.
ابن ملجم، صرفا قاتل علی(علیه السلام) نیست؛
ابن ملجم، قاتل خرد ، آگاهی و مردانگی است
ابن ملجم، کسی است که با شمشیر ریا بر فرق «حقیقت» می‌کوبد.
حقیقت ،انسانیت و آزادگی است.
حقیقت، وارستگی است.
حقیقت، کنار گذاشتن نفس‌پرستی و قدرت‌طلبی است.
هر زمان که با حقیقت جنگیدیم، برازنده نام ابن ملجم هستیم هر چند شناسنامه‌مان، نام ملجم نداشته باشد
امید است دراین شبهای منور ومعطر واقعا قدر بدانیم وملجم(افسار زننده) نفس خویش باشیم تا حقیقت زنده بماند،،،.،آمین یارب العالمین

ثبت دیدگاه