میزان زکات فطریه امسال اعلام شد
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۱
شناسه : 678
4
میزان زکات فطریه
ارسال توسط :

*📿🌙میزان زکات فطریه امسال اعلام شد🌸🌻
*🔹آیت‌الله‌ مکارم شیرازی*
*فطریه هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ ۲۰ هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ ۷۰ هزار تومان اعلام شده است.*

*🔹آیت‌الله‌ نوری همدانی*
*فطریه هر نفر به حساب گندم تقریباً ۲۰ هزار تومان و به حساب برنج ۷۵ هزار تومان است.*

*🔹آیت‌الله‌ علوی گرگانی*
*مبلغ فطریه براساس قوت غالب گندم هر نفر حداقل ۲۰ هزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج، متوسط ۱۰۰ هزار تومان است.*

*🔹آیت‌الله‌ صافی‌گلپایگانی*
*مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (سه کیلوگرم) گندم یا برنج را به‌عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.*

*🔹آیت‌الله‌ وحید خراسانی*
*فطریه هر نفر به حساب گندم تقریبا ۲۰ هزار تومان و به حساب برنج ۷۵ هزار تومان است.*

*🔹آیت‌الله‌سیستانی*
*مبلغ فطریه بدل از آرد ۲۱ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی ۱۰۰ هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، ۷۵ هزار تومان تعیین شده است🥀🌻

ثبت دیدگاه