برچسب » شهید

سـردارشهیـدحاج‌غلامحسیـن‌‌بسـطامی
1 سال قبل

سـردارشهیـدحاج‌غلامحسیـن‌‌بسـطامی

برادرانم،چون به صف دشمن می تازیدسرهاتان رابه خداعاریه دهیدوجزعظمت خداهمه چیزراحقیربدانید

شهید محمد ایزدی نیک
1 سال قبل

شهید محمد ایزدی نیک

فرازی از وصیت نامه این شهید عزیز