دوست خدا بودن سخت نيست!
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۰:۳۱
شناسه : 493
5
باشد که دراین اوقات بهشتی بیشتر به فکرمحرومین باشیم
ارسال توسط :

پیرمردی هر روز تومحله پسرکی رو با پای برهنه می دید که با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد.
روزی رفت و یه کفش کتونی نو خرید و اومد به پسرک گفت: بیا این کفشا رو بپوش.
پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟
پیرمرد لبش را گزید و گفت نه پسرجان.
پسرک گفت: پس دوست خدایی، چون من دیشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم…🌱
“دوست خدا بودن سخت نيست”🌺
باشد که دراین اوقات بهشتی بیشتر به فکرمحرومین باشیم

ثبت دیدگاه