ضرورت عزاداری
۲۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱:۲۲
شناسه : 768
3
این عزاداریهای مردمی تا آخر لازم است یک عده روشنفکر عزاداریها را نفی نکنند
ارسال توسط :

این عزاداریهای مردمی تا آخر لازم است یک عده روشنفکر عزاداریها را نفی نکنند
رهبرمعظم انقلاب: این عزاداریهائی که انجام میگیرد، این گریه و زاریای که میشود، این تشریح حوادث عاشورا که میشود، اینها چیزهای لازمی است. یک عده از موضع روشنفکری نیایند بگویند آقا، اینها دیگر لازم نیست. نه، اینها لازم است؛ اینها تا آخر لازم است؛ همین کارهائی که مردم میکنند.
البته یک شکل‌های بدی وجود دارد که گفته‌ایم؛ مثل قمه زدن که گفتیم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگیرد؛ این، مایه‌ی دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است. اما همین عزاداری متعارفی که مردم میکنند؛ دسته‌جات سینه‌زنی راه میاندازند، عَلَم بلند میکنند، اظهار محبت میکنند، شعار مینویسند، میخوانند، گریه میکنند؛ اینها ارتباط عاطفی را روزبه‌روز بیشتر میکند؛ اینها خیلی چیزهای خوبی است.

یاحسین زهرا ادرکنا

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.