همای رحمت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۱
شناسه : 641
4
چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان چو علی که میتواند که بسر برد وفا را
ارسال توسط :

🌸همای رحمت🌸
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین؟
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند
چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خداتوانمش خواندنه بشرتوانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را
🌺🌺
#_الهی
تو را سوگند بر مظلو میت #_علی و دلهای مملوّ از آه و فغان
به حرمت #_شب_قدر بینوایان را در حسرت سعادت ناشی از #_فضیلت خویش مسوزان
و #_دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما🙏

ثبت دیدگاه