برچسب » رمضان

دستور العملی برای قضای حوائج در دهه دوم ماه رمضان
1 سال قبل

دستور العملی برای قضای حوائج در دهه دوم ماه رمضان

در ثلث دوم ماه مبارك رمضان‏ (از شب دهم تا شب بيستم) قرآن‏ كريم را در مقابل خود بگشا و بگو