برچسب » رهبر انقلاب

تحلیلی از دوران امام مجتبی(علیه السلام) و صلح ایشان
1 سال قبل

تحلیلی از دوران امام مجتبی(علیه السلام) و صلح ایشان

تحلیلی از دوران امام مجتبی(ع) و صلح ایشان با معاویه در بیانات رهبر انقلاب دام عزه العالی